• همسفرتو پیدا کن چمدونها رو ببند
  بقیش با قوی سیاه
 • پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد

  پروازهای ورودی و خروجی هر کدام از ترمینال های فرودگاه مهرآباد

  ترمینال ۱:

  پروازهای ورودی: ندارد
  پروازهای خروجی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش

  ترمینال ۲:

  پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی وارش.
  پروازهای خروجی: هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور.

  ترمینال ۴:

  پروازهای ورودی: ندارد.
  پروازهای خروجی: هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران.

  ترمینال ۶:

  پروازهای ورودی: هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران.
  پروازهای خروجی: ندارد.

  بلیط لحظه آخری          رزرو هتل داخلی و خارجی         بلیط اتوبوس 

  برنامه پروازها